Naša firma ponúka spoluprácu externým kvalifikovaným prekladateľom, tlmočníkom, vrátane rodených hovorcov.

Privítame kombinácie všetkých svetových jazykov.

Podmienky spolupráce:

  • výborná znalosť príslušného jazyka a slovenčiny
  • znalosť práce na PC
  • živnostenský list

V prípade záujmu posielajte životopisy na e-mail: info@vladex.sk